Tema 15. Numeralul ordinar


Numerele ordinale în limba germană, precum și în limba română, numesc ordinea obiectelor din cont și răspund la întrebările Welcher? (care? / care?) Welche? (care? / care?), Welches? (care? / care?), Welche? (care? / care?), ?), precum și al câtulea? și ce număr? Ca răspuns la aceste întrebări, va urma numeralul ordinar, de exemplu: der erste (prima), die zehnte (a zecea), der fünfundzwanzigste Dezember (a douăzeci și cinciia) din decembrie și așa mai departe.

Numerele ordinale în limba germană sunt utilizate numai cu articolul hotărât (der, die, das, die), care arata genul și numărul substantivului și se declină la toate cazurile.

Numeralele ordinale de la 1 la 19 formeaza cu ajutorul terminatei „-teˮ, iar de la 20 terminatia „-steˮ. Spre deosebire de numeralele cardinale după numerele ordinale se pune un punct. De exemplu: 5 (fünf) cinci – der / die / das 5. (fünfte) – a cincea; 11 (elf) unsprezece – der / die / das 11. (elfte) – unsprezecelea; 19 (neunzehn) nouăsprezece  – der / die / das 19. (neunzehnte)20 (zwanzig) douăzeci de ani – der / die / das 20. (zwanzigste); 21 (einundzwanzig) douăzeci și unu – der / die / das 21. (einundzwanzigste) etc      

Excepții fac:

eins – erst (unu – primul)

drei – dritte (trei – al treilea)

sieben – siebte (șapte – al șaptelea)

acht – achte – (opt, al optulea)

Tabelul 1

Der/die/das 1. = erste Der/die/das 11. = elfte Der/die/das 20. = zwanzigste
Der/die/das 2. = zweite Der/die/das 12. = zwölfte Der/die/das 21. = einundzwanzigste
Der/die/das 3. = dritte Der/die/das 13. = dreizehnte Der/die/das 22.= zweiundzwanzigste
Der/die/das 4. = vierte Der/die/das 14. = vierzehnte Der/die/das 23.= dreiundzwanzigste
Der/die/das 5. = fünfte Der/die/das 15. = fünfzehnte Der/die/das 24. = vierzwanzigste
Der/die/das 6.= sechste Der/die/das 16. = sechzehnte Der/die/das 25. = fünfundzwanzigste
Der/die/das 7. = siebte/ siebente Der/die/das 17. = siebzehnte Der/die/das 26.= sechsundzwanzigste
Der/die/das 8. = achte Der/die/das 18. = achtzehnte Der/die/das 27.= siebenundzwanzigste
Der/die/das 9. = neunte Der/die/das 19. = neunzehnte Der/die/das 28. = achtundzwanzigste
Der/die/das 10.= zehnte   Der/die/das 29. = einundzwanzigste

Tabelul 2

Der/die/das 30. = dreißigste 999. = neunhundertneunundneunzigste
Der/die/das 40. = vierzigste 1000. = (ein)tausendste
Der/die/das 50. = fünfzigste 1001. = (ein)tausenderste
Der/die/das 60. = sechzigste 1002. = (ein)tausendzweite
Der/die/das 70. = siebzigste 10000. = zehntausendste
Der/die/das 80. = achtzigste 100000. = (ein)hunderttausendste
Der/die/das 90. = neunzigste 1000000. = (ein)millionste
Der/die/das 100. = (ein)hundertste 1500000. = einemillionfünfhunderttausendste
Der/die/das 101. = (ein)hunderterste 2000000. = zweimillionste
Der/die/das 102. = (ein)hundertzweite 2500000. = zweimillionenfünfhunderttausendste
Der/die/das 103. = (ein)hundertdritte 1000000. = (ein)millionste

Administrator
434
Share
<