Home - Studii limbii germane online - Învățați gramatica limbii germane online - Tema 11. Articolul. Articolul hotărât și nehotărât

Tema 11. Articolul. Articolul hotărât și nehotărât


Articolul (cuvântul însoțitor) în limba germană este partea secundară de vorbire cu o funcție de identificare, individualizare sau generalizare pentru a desemna genul substantivelor. Nu exista reguli fixe ce substantive se folosesc cu der, die, das

Deoarece în germană, de obicei, substantivul nu indica genul unui substantiv, articolul conține toate informațiile gramaticale despre substantiv, de aceea cel mai bun mod de a folosi substantivul în discurs este de a memoriza mereu substantivele cu articolul lor, ceea ce indică genul (masculin, feminin, neutru), cazul (nominativ, genitiv, dativ, acuzativ) și numărul (singular sau plural).

Există două tipuri de articole: hotărât (der, die, das, die (Pl.) și nehotărât (ein, eine, ein, (-) la plural nu există articol nehotărât deoarece el este format din numeralul unu).

Articolul hotărât definește un anumit obiect sau subiect specific al realității extralingvistice. O astfel de identificare este posibilă în diferite moduri: obiectele realității devin unisemantice prin individualizare, prin contextul situației, printr-un context lingvistic sau prin generalizare.

I. Articolul hotărât este utilizat în următoarele situații:

1) Dacă un lucru sau o persoană este cunoscută de vorbitor, de exemplu: Das Auto hat eine Panne. Der Vater repariert das Auto und fährt mit der Mutter zu dem Supermarkt. Dort machen Sie Einkäufe und fahren zurück. – Mașina are o funcționare defectuoasă. Tatăl repară mașina și merge cu mama la supermarket. Acolo fac cumpărături și se întorc.

2) Dacă o persoană sau un obiect a fost numit mai devreme.

  1. An der Ecke wächst ein Der Baum ist groß. – Un copac creste la colț. Copacul este mare.
  2. Ich habe eine Die Wohnung ist gemütlich und hell. – Am un apartament. Apartamentul este confortabil și luminos.
  3. c) Wir lesen ein Das Buch ist interessant. – Citim o carte. Cartea este interesantă.

3) Dacă ceva este unic, și anume teatre, companii, țări care sunt folosite cu articole, cu nume de obiective, nume de râuri, lacuri, munți, studiouri de film, universități, planete, muzee, branduri celebre etc. De exemplu: die Alpen, der Inn, die Donau, die Zugspitze, der Matterhorn, der Louvre, der Rhein, die Ostsee, die Müritz, der Bodensee, die Adidas AG, die Sony Corporation, das Teatro alla Scala (die Scala), die Erde, die Sonne, die Venus și altele.

4) Dacă înainte de substantiv adjectivul este la superlativ, de exemplu: a) Martin Spitzer ist der schnellste Schwimmer Österreichs. b) Der Großglockner ist der höchste Berg Österreichs. – а) Martin Spitzer este cel mai rapid inotator din Austria. b) Grossglockner este cel mai înalt munte din Austria.

5) Dacă articolul hotărât este înainte de dată sau numeralul ordinar, de exemplu: a) Heute ist der dreißigste Juli. b) Harald war das erste Kind in der Familie. – а) Astăzi este treizeci iulie. b) Harald a fost primul copil în familie.

6) Articolul hotărât se pune lângă denumirile străzilor, clădirilor, structurilor, navelor. De exemplu: die Ringstraße, die Frankenbergergasse, der Stephansdom, der Kölner Dom, die Burg Hochosterwitz, das Schloss Neuschwanstein, das (Hotel) „Ritzˮ, die „Titanicˮ.

7) Articolul hotărât este folosit înaintea numelor proprii, de exemplu titlul rolurilor actorilor din cinema sau teatru, precum și opere de artă: a) Sie spielt die Desdemona am besten. b) Wir haben die Sixtinische Madonna im Museum gesehen. – а) Ea cel mai bine o joacă pe Dezdemona. b) Am văzut Madona Sixtină în muzeu.

8) Articolul hotărât este folosit cu numele de ziare, cărți sau periodice, de exemplu: a) Mein Vater liest den „Spiegelˮ während des Frühstücks. b) Ich lese den „Faustˮ immer gern. c) Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (kurz F.A.Z. oder FAZ) ist eine deutsche überregionale Abonnement-Tageszeitung. – а) Tatăl meu citește "Spiegel" în timpul micului dejun. b) Îmi place mereu să citesc Faust.c) Frankfurter Allgemeine Zeitung (abreviat FAA sau FAZ) este un ziar de abonament supraregional german

9) Uneori articolul hotărât este folosit cu numele oamenilor, de exemplu: a) Grüßen Sie den Klaus von mir. b) Dem Walter gab Martin den Schlüssel. – а) Transmiteți salutări lui Klaus. b) Martin a dat cheia (și anume) lui Walter.

II. Articolul nehotărât este folosit în următoarele situații:

Articolul nehotărât a provenit în mai multe limbi de la cifra 1 (unul) și, prin urmare, de multe ori are aceeași formă.

1) Articolul nehotărât este folosit adesea atunci când un obiect sau un subiect este menționat pentru prima dată în narațiune sau în raport și nu a fost menționat anterior. Dacă un obiect sau un subiect este menționat în mod repetat, atunci se foloseste articolul hotarat, de exemplu: a) Es lebte ein König. Der König hatte eine Tochter. Die Tochter war jung und schön. Sie hat sich in einen Jungen verliebt. b) Salzburg ist eine schöne Stadt. In der Stadt gibt es viele Museen, schöne Häuser, eine Burg und einen Dom. – a) A fost odată un rege. Regele avea o fiică. Fiica era tânără și frumoasă. Ea sa îndrăgostit de un tânăr. b) Salzburg este un oraș minunat. In oraș sunt multe muzee, clădiri frumoase, un castel și o catedrală.

2) Articolul nehotărât este nu este utilizat în cazul în care obiectul sau subiectul realității înconjurătoare dintr-o anumită clasă nu este menționat pentru prima dată: a) Ich habe eine neue Wohnung. b) Walter schenkt mir zum Geburtstag einen Ball. c) Der Teilnehmer/in gibt keine Antwort auf meine Frage. d) Die Eltern suchen lange nach einem Grund für ihr Verhalten. – a) Am un apartament nou. b) Walter îmi oferă o minge pentru ziua de naștere. c) Studentul nu îmi răspunde la întrebare. d) Părinții caută de mult timp cauza comportamentului ei.

3) Articolul nehotărât este folosit înainte de substantive care exprimă calitățile reprezentanților întregii clase sau ale categoriilor de substantive: a) Der Mönch führt ein frommes Leben. b) Österreicher haben eine sehr einsatzfreudige Regierung. c) Sie trägt eine große Verantwortung. – а) Călugărul duce o viață evlavioasă. b) Austrienii au un guvern foarte inițiativ. c) Ea are o mare responsabilitate.

4) Articolul nehotărât este folosit înainte de un substantiv care denotă o anumită clasă de obiecte sau subiecte, de exemplu: a) Der Computer ist eine programmgesteuerte, elektronische Rechenanlage. b) Der Ahorn ist ein Laubbaum. – а) Calculatorul este un dispozitiv electronic programabil. b) Arțarul este un arbore deciduos.

În afară de aceste cazuri, articolul nehotărât este folosit în alte cazuri, de exemplu: înainte de substantive la acuzativ în propoziții de tipul Nominativ + haben + Akkusativ: a) Helga hat eine Tochter. b) Wir haben ein Haus. –  а) Helga are o fiică. b) Noi avem o casă.

În mod similar, articolul nehotărât este folosit înainte de substantive după verbele care guvernează acuzatorul, de exemplu: es gibt – este, bekommen – a obține, sich wünschen – a-și dori), suchen – a cauta: a) Er bekam eine gute Ausbildung. b) Er sucht eine Wohnung. c) Es gibt einen Tisch, eine Kommode, ein Sofa, ein Bett im Zimmer. – а) El a obținut o educație bună. b) El caută un apartament. c)În cameră sunt o masă, un sertar, o canapea, un pat

Articolul nehotărât este folosit înainte de substantive care numesc unități de măsură la acuzativ și în propoziții de tip nominal Nominativ + haben + Akkusativ și Nominativ + sein + Adjektiv, de exemplu: a) Österreich hat eine Gesamtfläche von 83.879 Quadratkilometern. b) Großglockner hat eine Höhe von 3798 m. c) Das ist ein wichtiges Thema. – a) Suprafața totală a Austriei este de 83.879 kilometri pătrați. b) Großglockner are o înălțime de 3798 m. c) Aceasta este o temă importantă.

Notă. Dacă măsura nu este indicată prin cifră, ci cu ajutorul unui atribut, atunci se utilizează un articol hotărât, de exemplu: a) Das Kreuzfahrtschiff hat die Größe eines mehrstöckigen Hauses. b) Klaus erreicht die Größe seines Vaters. – а) Nava de croazieră are dimensiunea unei clădiri cu mai multe etaje. b) Klaus atinge înălțimea tatălui său.

Administrator
3804
Share

ads 1