Tema 26. Formarea participiului 2


Participiul 2 (Partizip II) este una dintre cele trei forme principale ale verbului, împreună cu infinitivul (Infinitiv) și preteritul / imperfectul (Präteritum / Imperfekt). Se formează diferit cum de verbele regulate (regelmäßige / schwache Verben) așa și de verbele neregulate (unregelmäßige / starke Verben). În afară de aceste două grupuri principale, există și un grup mixt de verbe tari (gemischte Verben).

 

Formarea participiului 2 (Partizip II) de la verbele slabe:

 

Participiul 2 (Partizip II) verbelor regulate fără prefix se formează cu ajutorul prefixului ge- și terminația -t, atașat la baza verbului fără schimbarea rădăcinii.

 

De exemplu:

Infinitivul: fragen, machen, malen, spielen, tanzen, suchen

Participiul 2 (Partizip II): gefragt, gemacht, gemalt, gespielt, getanzt, gesucht

 

Partizip II verbelor regulate cu un prefix detașabil folosind prefixul ge-, care se află între prefixul detașabil și baza verbului și terminația -t, atașat la baza verbului.

 

De exemplu:

Infinitivul: abfragen, aufmachen, aussuchen, abholen, vorstellen, zuhören

Participiul 2 (Partizip II): abgefragt, aufgemacht, ausgesucht, abgeholt, vorgestellt, zugehört

 

Participiul 2 (Partizip II) a verbelor regulate cu un prefix nesepărat se formează cu ajutorul terminației - (e) t, atașat la baza verbului.

 

De exemplu:

Infinitivul: befragen, besuchen, verwechseln, versuchen, wiederholen

Participiul 2 (Partizip II): befragt, besucht, verwechselt, versucht, wiederholt

 

După așa regulă se formează Partizip II a verbelor regulate, la care prima silabă este neaccentuată. Acestea sunt, în majoritate, verbe împrumutate din alte limbi și care terminându-se în –ieren

 

De exemplu:

Infinitivul: studieren, präsentieren, passieren, kapieren, musizieren

Participiul 2 (Partizip II): studiert, präsentiert, passiert, kapiert, musiziert

 

Participiu 2 (Partizip II) a verbelor regulate, baza rădăcinală a căror se termină în consoanele -d, -t, -m, -n atașează la baza terminația -et, de exemplu:

 

-d – reden – geredet, baden – gebadet

-t – arbeiten – gearbeitet, warten – gewartet 

-m – atmen – geatmet, widmen – gewidmet

-n – rechnen – gerechnet, regnen – geregnet

 

Formarea participiului 2 (Partizip II) de la verbele neregulate (unregelmäßige Verben)

 

Partizip II de la verbele neregulate se formează în conformitate cu regulile de formare a Partizip II de la verbe regulate date mai sus, în același timp se schimbă însăși baza verbului și în cele mai multe cazuri se adaugă terminați -en.

 

Când se schimbă baza verbului, se schimbă rădăcina vocală. Verbele neregulate pot fi împărțite în clase în funcție de alternarea vocalelor rădăcinilor în cele trei forme principale ale verbului.

 

Prima grupă: Fără a schimba rădăcina vocală cu adăugarea prefixului (ge-) și a terminației -en, de exemplu:

Infinitivul: fahren, laufen, kommen, essen, geben

Participiul 2 (Partizip II): gefahren, gelaufen, gekommen, gegessen, gegeben

 

Grupa a 2-a: Cu schimbarea rădăcinii cu adăugarea prefixului (ge-) și a terminației -en, de exemplu:

Infinitivul: schreiben, liehen, treiben, weisen, schreien

Participiul 2 (Partizip II): geschrieben, geliehen, getrieben, gewiesen, geschrien

 

Grupa a 3-a: verbe cu prefixe separate fără schimbarea rădăcinii cu adăugarea prefixului (ge-) și a terminației -en, de exemplu:

Infinitivul: abfahren, abgeben, aufladen, ankommen, vorlesen, ansehen

Participiul 2 (Partizip II): abgefahren, abgefahren, abgegeben, aufgeladen, angekommen, vorgelesen, angesehen

 

Grupa a 4-a: verbe cu prefixe separate fără schimbarea rădăcinii cu adăugarea prefixului (ge-) și a terminației -en, de exemplu:

Infinitivul: abschreiben, abreißen, anschließen, umziehen, einsteigen, aufstehen

Participiul 2 (Partizip II): abgeschrieben, abgerissen, angeschlossenen, umgezogenen, eingestiegen, aufgestanden

 

Grupa a 5-a: Verbele cu prefixe neseparate fără schimbarea rădăcinii cu adăugarea prefixului (ge-) și a terminațieii -en, de exemplu:

Infinitivul: verfahren, vergessen, erhalten, beraten, verschlafen, fallen

Participiul 2 (Partizip II): verfahren, vergessen, erhalten, beraten, verschlafen, gefallen

 

Grupa a 6-a: Verbele cu prefixe neseparate, cu schimbarea rădăcinii, cu adăugarea prefixului (ge-) și a terminației -en, de exemplu:

Infinitivul: verschreiben, bestehen, verleihen, beweisen, begreifen, erschrecken

Participiul 2 (Partizip II): verschrieben, bestanden, verliehen, bewiesen, begriffen, erschrocken

 

Grup mixt de verbe neregulate (Gemischte Verben)

 

Grupul mixt de verbe neregulate formează participiul 2 (Partizip II) cu terminația -t. În același timp, la baza verbului se adaugă prefixul ge-, cu prefixe separate, infix ge-, care se află între prefixul detașabil și rădăcina verbului. Acest grup este împărțit în trei subgrupuri.

Primul subgrup: Cu schimbarea rădăcinii și adăugareala baza prefixului (ge-) și a terminației -t, de exemplu:

Infinitivul: bringen, brennen, rennen, müssen, können, denken, mögen

Participiul 2 (Partizip II): gebracht, gebrannt, gerannt, gemusst, gekonnt, gedacht, gemocht

 

Al doilea subgrup: Cu schimbarea rădăcinii și adăugarea prefixului (ge-) după prefixul detașabil și adăugarea terminației -t, de exemplu:

Infinitivul: beibringen, ausdenken, anwenden, zusenden

Participiul 2 (Partizip II): beigebracht, ausgedacht, angewandt, zugesandt

 

Al treilea subgrup: Cu schimbarea rădăcină cu prefixul separat și fără adăugarea prefixului (ge-), dar cu adăugarea terminației -t, de exemplu:

 Infinitivul verbringen, erkennen, verbrennen

Participiul 2 (Partizip II): verbracht, erkannt, verbrannt

 

Administrator
5587
Share
<