Home - Studii limbii germane online - Învățați gramatica limbii germane online - Tema 10. Categoriile substantivului (genul, genul natural al substantivelor) а) Substantivwörter – substantivul; б) Maskulina, Feminina, Neutra – substantivele de genul masculin, feminin și neutru

Tema 10. Categoriile substantivului (genul, genul natural al substantivelor) а) Substantivwörter – substantivul; б) Maskulina, Feminina, Neutra – substantivele de genul masculin, feminin și neutru


Toate substantivele în limba germană au trei categorii gramaticale identice: 1) genul (masculin, feminin sau mediu); 2) cazul (nominativ, genitiv, dativ și acuzativ); 3) numărul (singular și plural).

Genul este o caracteristică integrală a substantivelor.

 • Verbelor la genul masculin sunt reprezentate de cuvintele care denumesc reprezentanții ai genului masculin și sunt folosite în cazul nominativ cu articolul der. De exemplu: der Vater (tată), der Bauer (fermer), der Bruder (frate), der Mann (bărbat), der Pilot (pilot), der Lektor (lector), der Herr (stăpân);
 • Genul feminin este reprezentat in general de numele proprii sau comune ale fiintelor de sex feminin, de exemplu: die Mutter (mama), die Tochter (fiică), die Nichte (nepoată), die Tante (mătușă), die Verkäuferin (vânzătoare), die Oma (bunică);
 • Către substantivele de genul neutru aparțin cuvintele, genul căror foarte des nu este legat de sensul lexical a cuvântului și sunt folosite cu articolul das, de exemplu: das Haus (casă), das Licht (lumină), das Buch (carte), das Kind (copil), das Heft (caiet), das Herz (inimă) și altele.

Multe substantive (mai ales monosilabice) nu au semne clare de gen gramatic. Genul lor în limba germană diferă semnificativ de genul substantivelor în limba română. Pentru comparație, vom da următoarele exempl:

 • Genul masculin der: Fuß (talpă), Beruf (profesie), Hut (pălărie);
 • Genul feminin die: Nadel (ac);
 • Genul neutru das: Ufer (mal), Ohr (ureche), Fach (specialitate), Dach (acoperiș), Moor (mlaștină), Mittel (mijloc), Auge (ochi), Hemd (cămașă), Thema (tema) și altele.

Cu toate acestea, pentru alte substantive, putem determina genul lor prin sensul lor sau pe baza formei lor.

I. la substantivele de genul masculin aparțin cuvintele care:

1. conform sensului lexical numesc sau înseamnă:

 • Ființe de genul masculin, de exemplu: der Junge (băiat), der Schüler (elev), der Fuchs (vulpoi), der Löwe (leu);
 • Puncte cardinale, de exemplu: der Osten (est), der Westen (vest), der Süden (sud), der Norden (nord);
 • Anotimpurile der Winter (iarna), der Herbst (toamna), der Frühling (primăvara), der Sommer (vara); lunile (der April (aprilie), der Juni (iunie), der Oktober (octombrie) ș.a.; zilele săptămânii der Montag (luni), der Mittwoch (miercuri), der Freitag (vineri), der Sonntag (duminică) ș.a.;
 • majoritatea denumirilor de munți, de exemplu: der Matterhorn (Materhorn), der Brocken (Brochen), der Harz (Garț) și altele;
 • mărcile de mașine: der Opel, der Mercedes, der Audi, der Renault, der Toyota și altele.

2. după structura lor:

 • substantivele care numesc ființe vii și au sufixele: -ler, -er, -ner, de exemplu: der Wissenschaftler (om de știință), der Helfer (ajutor), der Lehrer (învățător), der Bauarbeiter (zidar), der Apotheker (farmacist), der Redner (orator) ș.a.;
 • substantive cu sufixul -ling: der Häuptling (lider), der Lehrling (elev), der Häftling (comdamnat) ș.a.;
 • majoritaea substantivelor formate de la verb: der Schlaf (somn), der Fall (cadere), der Schritt (pas), der Sprung (săritură), der Auftrag (ordin), der Lauf (alergare), der Gang (mergere) ș.a.;
 • d) cuvinte de origine străină cu sufixul -ism, de exemplu: der Marxismus, der Kommunismus, der Patriotismus, der Realismus и т. д.;
 • cuvinte de origine străină cu sufixul -us, de exemplu: der Numerus, der Kasus, der Kursus, der Rhythmus, der Internationalismus ș.a.;
 • cuvinte de origine străină care înseamnă ființe de genul masculin cu următoarele sufixe: -ent: der Student, der Sprachdozent; -ант: der Laborant, der Liferant (поставщик); -at: der Soldat, der Kandidat, der Akrobat; -it: der Bandit, der Jesuit; -ot: der Pilot, der Patriot; -et: der Athlet; -ist: Polizist, Sozialist, Spezialist, Germanist; -og(e): der Bakteriolog(e), der Philolog(e), der Geolog(e), der Pädagog(e); -graph: der Biograph, der Photograph, der Fotograf, der Geograph; -ier: der Offizier; -eur: der Ingenieur, der Spediteur, der Redakteur, der Masseur; -ar: der Notar, der Bibliothekar; -är: der Militär, der Sekretär; -al: der General, der Admiral; -or: der Professor, der Doktor; -and: der Doktorand; -nom: der Agronom и другие.

II. Genului feminin ii apartin cuvintele care:

1. după sensul lexical înseamnă:

 • toate ființele de genul feminin, și anume: die Frau (femeie), die Biene (albină), die Mutter (mama), die Tochter (fiica), die Katze (pisică), die Libelle (libelulă);
 • majoritatea cuvintelor, care denumesc copacii, de exemplu: die Linde (tei), die Eiche (mesteacăn), die Fichte, die Pappel (plop), die Tanne (copac), excepții der Ahorn (artar) și der Lorbeer (lauri);
 • majoritatea denumirilor de flori, de exemplu: die Lilie (crin), die Nelke (carnație), die Rose (trandafir), die Tulpe (lalea), excepție fac der Mohn (mac), der Phlox (flox);
 • majoritatea denumirilor de fructe cu terminația , și anume: die Orange (portocala), die Birne (para), Mandarine (mandarină), Kirsche (vișen), Pflaume (prună), Banane (banană), Zitrone (lămâie), excepție fac: der Apfel (măr), der Pfirsich (piersică), der Kürbis (dovleac);
 • denumirile maforităților râuri germane, de exemplu: die Donau (Dunărea), die Havel (gafel), die Elbe (Elba), die Oder (Oder), die Spree (Șpri), die Weser (Vezer)dar trei denumiri de râuri sunt de genul masculin: der Main (Main), der Neckar (Necar), der Rhein (Rein).

Denumirile internaționale de râuri pastrează în limba germană acelasi gen pe care le au în limba maternă.

2. după structura lor:

 • a) substantivele cu sufixele: -in: die Studentin (studentă), die Löwin (leoaică), die Köchin (bucătăreasă), die Schülerin (elevă); -ung: die Regierung (guvernul), die Wohnung (apartamentul), die Reinigung (ordine), die Zeitung (ziar); -heit: die Freiheit (libertate), die Schönheit (frumusețe); -keit: die Brüderlichkeit (frație), die Einigkeit (unitate), die Höflichkeit (politețe); -schaft: die Bruderschaft (frație), die Freundschaft (prietenie), die Gesellschaft (societate); -ei: die Kartei (cartotecă), die Malerei (artă), die Wäscherei (spălătorie);
 • unele denumiri de țări cu -ei la sfârșitul rădăcinii și cu terminația -e: die Mongolei (Mongolia), die Slowakei (Slovacia), die Türkei (Turcia), die Schweiz (Elveția), die Ukraine (Ucraina);
 • substantivele cu sufixele -e și -t, de exemplu: die Frage (întrebare), die Gabe (dar), die Größe (mărime), die Höhe (înălțime), die Länge (lungime), die Liebe (iubire), die Sprache (limbă), die Fahrt (călătorie), die Flucht (zbor), die Schlacht (luptă) ș.a.;
 • denumirea numeralelor, și anume: die Eins (unitate), die Zwei (doi), die Drei (trei), die Vier (patru), die Fünf (cinci) ș.a.;
 • cuvinte de origine străină cu sufixele -ie, -tion, -ik, -(i)tät, -ur, de exemplu: die Partie (partia), die Melodie (melodia), die Fakultät (facultatea), die Universität (universitatea); die Deklination (conjugare), die Revolution (revoluție), die Grammatik (gramatică), die Fabrik (uzină), die Kultur (cultură), die Natur (natură).

III. la substantivele de genul neutru aparțin cuvintele care:

1. după sensul lexical înseamnă:

 • ființe tinere sau copilași, de exemplu: das Kalb (vițel), das Lamm (miel), das Füllen (caluț), das Ferkel, (purceluș) ș.a.;
 • denumirea tuturor pământurilor federale, regiunilor și oașilor Wien (Viena), Linz (Linț), Salzburg (Zalțburg), Innsbruck (Insbruc) ș.a., excepții fac Haag; denumirea unor teritorii geografice, de exemplu: Tirol (Tirol), Niederdeutschland (Germania de jos), Amerika (America), Afrika (Africa), Europa (Europa), Australien (Australia), Asien (Azia). Majoritatea țărilor sunt de genul neutru, de exemplu: Österreich (Austria), Deutschland (Germania), Italien (Italia), Spanien (Spania) ș.a. Majoritatea denumirelor de insule și peninsule de asemenea sunt de genul neutru, de exemplu: Rügen (Riughen), Sardinien (Sardiniz), Sizilien (Sicilia), Helgoland (Heligoland), Kreta (Crit), однако die Krim (Crimeea).
  Notă. Denumirile geografice se întrebuințează cu articolul das numai în cazul, când înaintea lui stă un atribut (adjectiv), de exemplu: das alte Europa (Europa veche), das moderne Singapur (Singapur contemporan), das schöne Wien (Viena frumoasă), dar die Arktis (Arctica), die Antarktis (Antarctica); țări: der Irak (Irac), der Iran (Iran), der Sudan (Sudan), der Kongo (Congo), der Libanon (Livan); die Sowjetunion (Uniunea sovieetică); regiunile: die Normandie (Normandia), die Pfalz (Pfalț);
 • majoritatea denumirilor metalelor sunt de asemenea de genul neutru, de exemplu: Gold (aur), Eisen (fier), Kupfer (cupru), Silber (argint), Zinn (zinc) ș.a., dar der Stahl (oțel).

2. După structura lor:

 • Formarea infinitivului verbelor, de exemplu: das Übersetzen (traducere), das Lesen (citirea), das Leben (viața), das Turnen (gimnastica), das Schwimmen (înot);
 • Adjectivele substantivale и adverbul în calitate de denumire a fenomenelor abstracte, cobcepte abstracte sau lucruri, de exemplu: a) das Äußere (înfățișare), das Alte (veche), das Erlebte (experiența), das Geforderte (necesar), das Geschriebene (scris); b) culorile: das Rot (roșu), das Gelb (galben), das Grün (verde), das Schwarz (negru); c) limbele, de exemplu: Deutsch (germana), Englisch (engleza), Französisch (franceza), Ukrainisch (ucraineana), Rumänisch (româna), Russisch (rusa).
  Notă. Dacă verbele adjectivale înseamnă oameni, ele au genul masculin sau feminin li se întrebuințează cu articolul der sau die, de exemplu: der/die Jugendliche (adolescent), der/die Studierende (student), der/die Kranke (om bolnav), der/die Alte (om vârstnic), der/die Verwundete (rănit), der/die Reisende (călător), но das Kleine (ein Kind) (copil), Kleines (băiețel).
 • Alte părți de vorbire substantivale, adverbe, interjecții, litere de exemplu: das Heute (azi), das Aber (ală), das Ach (Аh), das A (Iar), das Gegen (împotriva);;
 • Toate substantivele cu sufixele -chen sau -lein: das Mädchen (fetiță), das Bäumchen (copacel), das Häuschen (căsuță), das Söhnchen (fecioraș), das Töchterchen (fiică);
 • Majoritatea substantivelor cu sufixele -sal (-sel), -turn, -nis, de exemplu: das Schicksal (soartă), das Rätsel (ghicitoare), das Überbleibsel (resturi), das Ereignis (evenement), das Gefängnis (închisoare), das Zeugnis (certificat); das Altertum (antichitate), das Bürgertum (burjoazie), das Eigentum (proprietate)..
  Excepție fac așa substantive de genul feminin: die Finsternis (întunericul), die Erlaubnis (permis), die Kenntnis (științe), die Wildnis (pustie), die Fäulnis (putregai), die Besorgnis (îngrijorare) и der Irrtum (eror), der Reichtum (bogăție).
 • Unele substantive cu prefixul ge- și uneori cu sufixul -e, de exemplu: das Gebäude (clădire), das Gebirge (munți), das Geflügel (păsări), das Gestirn (stele), das Getränk (băutură), das Geräusch (zgomot). Excepție fac următoarele substantive de genul masculin: der Gebrauch (întrebuințare), der Gehalt (conținut), der Geschmack (gust), der Geruch (miros), der Gesang (cântare), der Gewalt (violență) ș.a.;
 • Cuvinte străine cu sufixul -(i)um, de exemplu: der Jubiläum (jubileu), der Laboratorium (laborator), der Konservatorium (conservatorul), der Colosseum (Colosseum), der Studium (studiere) ș.a.

IV. Genul substantivelor complexe

Substantele complexe pot consta din două sau mai multe componente: cuvântul determinativ și cuvântul principal, de exemplu: Sport-platz (teren sportiv), Klassen-fahrt (călătoria clasei), Tee-löffel (linguriță pentru ceai), Last-kraft-wagen (camion). Genul lor gramatical se determină cu genul cuvântului principal, și anume: das Auto + die Bahn = die Autobahn (autiban); die See + der Hafen = der Seehafen (mare + port = port maritim), die Küche + der Schrank = der Küchenschrank (bucătărie + dulap = dulap pentru bucătărie); die Geburt + der Tag = der Geburtstag (naștere + zi = zi de naștere)..

Administrator
14860
Share

ads 1

Unsere Zertifizierungen

Wir bieten Ihnen Kurse auf höchstem Qualitätsstandard

Unsere Zertifizierungen - IFU Sprachschulung