Thema 19. Pronumele nehotărât man


Pronumele nehotărât man se folosește doar ca subiect. Man  există numai în cazul nominativ persoana a treia singular (el / ea), iar în limba rusă se referă la pluralul persoana a treia (vezi exemplele din tabelul 1). Pronumele nehotărât man nu trebuie confundat cu substantivul der Mann «Bărbatul». Pronumele nehotărât man se referă la bărbați și femei.

Pronumele nehotărât man оreprezintă una sau mai multe persoane nehotărâte. Astfel, înțelesul celor spuse se referă la cineva care acționează ca făptuitor și (pronulele lui man)) poate fi înlocuit de un pronumele nehotărât similare lor în funcții și în sensului pronumelui nehotărât "irgendjemand" "cineva" sau expresia "irgendwelche Leute / die Leute "unii oameni"/ "oameni ". Pronumele nehotărât man este folosit numai ca un pronume, adică în loc de un substantiv (vezi tabelul 1).

Tabelul 1

Folosirea pronumelui nehotărât man

Exemplu Descriere
Man klopft an die Tür. – Bat la ușă. jemand – cineva
Man denkt heutzutage ganz anders darüber. – Astăzi despre aceasta se gândesc altfel. viele Personen – mulți oameni/ oamnei
Wie singt man dieses Lied auf Deutsch? – Cum se cântă acest cantec în germană
Man findet dieses Thema aktuell. – Această temă se socoate actuală
In Deutschland trinkt man gern Bier. – În Germania iubesc să bea bere.

Observații importante:

I. Dacă subiectul din propoziție este man, și următoarele fraze continuă să se refere la aceeași persoană, atunci în continuare se folosește man, și nu pronumele personal er sau sie, vezi tabelul 2.


Tabelul 2

Pronumele nehotărât man în două afirmații înrudite

Exemplu Descriere
Man muss sich gut auf die Prüfung vorbereiten. Dann hat man gute Chancen. - Este necesar a se pregăti bine pentru examen. Atunci, sunt șanse bune. Corect
Man muss sich gut auf die Prüfung vorbereiten. Dann hat sie gute Chancen. – Este necesar a se pregăti bine pentru examen. Atunci ea are șanse bune. Nu e corect
Man muss viel lernen. Nur dann hat man gute Kenntnisse. – Este necesar multe de a învăța. Numai atunci sunt cunoaștințe bune. Corect
Man denkt lange, und nur dann findet er eine Lösung. – Mult se gândesc și numai atunci el găsește o soluție. Nu e corect
Man arbeitet viel, dann bekommt man ein Ergebnis. – Lucrează mult, apoi obțin rezultatul. Corect

II. Pronumele nehotărât man se referă la pronumele posesiv, persoana a treia, genul masculină sein (lui), de exemplu:

  • Man will nicht immer seinen Fehler einsehen. – Nu întotdeauna doresc să recunoască greșelile lor.
  • Man hat wenig Zeit für seine – Pentru copiii lor au puțin timp.
  • Man chattet gern mit seinen – Cu prietenii de bunăvoie comunică prin chat.

III. Verbele cu pronume nedeterminate pot fi folosite în timpuri diferite (vezi tabelul 3).

Tabelul 3

Folosirea pronumelui nehotărât man la timpuri diferite

Exemplu Timpurile verbului
Man lernt, solange man lebt. – Învață, cât trăiesc. Timpul prezent
Man musste eine Stunde früher zum Flughafen kommen. – Trebuia mai devreme să ajungem la aeroport. Timpul trecut
Man wird in der Zukunft mehr Elektroautos nutzen. – În viitor, mașinile electrice vor fi folosite mai mult. Timpul viitor
Man möchte im Leben vieles schaffen. – În viață, s-ar dori a obține foarte mult. Subjonctivul

Propoziție narativă

Într-o propoziție simplă narativă, verbul conjugat are un loc fix. El este întotdeauna în a doua poziție. Poziția subiectului este mai liberă. De obicei se află la începutul unei propoziții, adică înaintea verbului conjugat.

La începutul propoziției, se poate pune și alțe părți ale propoziției, pentru a sublinia importanța informațiilor pe care le-o comunică ascultătorului. Adesea, acesta este un adverb al timpului sau al locului, apoi stă verbul conjugat și în a treia poziție este man, de exemplu:

Man trinkt viel Wein in Italien. – Beau mult vin în Italia.

In Italien trinkt man viel Wein. – În Italia beau mult vin.

Administrator
3661
Share

ads 1