Home - Studii limbii germane online - Învățați gramatica limbii germane online - Thema 21. Verbele modale. Valoarea verbelor modale. Formele și utilizarea verbelor modale

Thema 21. Verbele modale. Valoarea verbelor modale. Formele și utilizarea verbelor modale


 „Ich kann, weil ich will, was ich muss.“

(Immanuel Kant)

«Pot, pentru că vreau ceea ce trebuie».

(Imanuel Cant)

Verbele modale können, wollen, müssen, sollen, dürfen și mögen reflectă atitudinea vorbitorului față de acțiuni, realitățile sau evenimentele din viața de zi cu zi și au următoarele semnificații :

 

  1. können (a putea; a fi capabil; a avea posibilitate, exprimă supoziția, bazată pe o posibilitate obiectivă; a putea; a știe; a îndrăzni (exprimă permisiunea), a știe (a învăța fie ce, a fi instruit în ceva), a putea),
  2. wollen (a vrea, dorință insistentă),
  3. müssen (a fi datorat, a fi forțat (а face orice în virtutea unei datorii morale sub presiunea împrejurărilor); exprime voința vorbitorului; exprimă o presupunere rezonabilă;/ exprimă o presupunere, a fi forțat (а face orice în virtutea unei datorii morale sub presiunea împrejurărilor),
  4. sollen (a fi datorat; a fi obligat; a urma; a fi necesar; exprimă acordul; dorință; ordinea sau amenințarea ascunsă, în propoziții interogative și într-o întrebare indirectă, adesea se traduce cu infinitiv; exprimă posibilitatea; probabilitate; / are un înțeles concesiv; a fi obligat (a face ceva conform instrucțiunilor cuiva, conform legii, conform regulilor, conform obiceiului, conform voinței soartei, ș.a.),
  5. dürfen (a putea (de la permisiunea cuiva), a îndrăzni, a avea dreptul, exprimă presupunerea, a avea dreptul, a avea permisiunea) pot schimba sensul unui alt verb,
  6. mögen а iubi; a simți favorizați la ceva sau cineva; lasă (cu valoarea concesionară și valoarea unei dorințe, o ordine indirectă, uneori amenințări); a vrea (a dori); a dori.
  7. De fapt, forma möchte (a vrea, aș vrea ) în zilele noastre se folosește în timpul prezent, ca un verb modal separat. Pentru vremurile trecute, folosim wollen.

 

können

Exemplu: können = a putea, a știe (capacitate) de a face ceva

Peter spielt Gitarre. – Petru joacă la chitară.

Peter kann Gitarre spielen. = Peter hat die Fähigkeit Gitarre zu spielen. – Petru știe a juca la chitară. Petru are posibilitate de ajuca la chitară.

 

wollen

Exemplu: wollen/möchten = Wunsch – vreau/ aș vrea = dorință

Peter geht ins Kino. – Petru merge la film.

Peter will (möchte) ins Kino gehen. = Er hat einen Wunsch, ins Kino zu gehen. – Petru vrea să meargă la film. = Aceaste este dorința lui de a merge la film.

Peter möchte ins Kino gehen. – Er ist nicht sicher, ob er wirklich geht – Petru ar vrea să meargă la film. = Aceasta este numai dorință de a merge la film. (El nu este încrezut dacă va face întardevăr aceasta).

 

müssen

Exemplu: müssen – (a fi dator; a fi forțat (de a face ceva) = Notwendigkeit – necesitate.

Peter macht die Hausaufgaben. – Petru face tema de acasa.

Peter muss die Hausaufgaben machen. = Peter (oder eine andere Person) meint, dass es notwendig ist, die Hausaufgaben zu machen. – Petru trebuie să facă tema de acasă. = Petru (sau alt om) consideră că este necesar (trebuie) a face tema de acasă.

 

dürfen

Exemplu: dürfen = se pote (permisiunea ceva de a face)

Petru mergenla petrecere.

Petru poate (lui i se permite) să meargă la petrecere. = Petru are permisiunea (de la părinții săi) să meargă la petrecere.

 

sollen

Exemplu: sollen = trebuie de a face ceva. (sfat, ordin)

Peter raucht weniger. – Petru fumează mai puțin.

Der Arzt sagt, Peter soll weniger rauchen. = Der Arzt gibt Peter den Rat, weniger zu rauchen. – Medicul spune, , că Petru trebuie să fumeze mai puțin. = Medicul recomandă lui Petru să fumeze mai puțin.

 

mögen

Exemplu: mögen = a iubi, ați plăcea, a face (ceva cu plăcere) wollen, gern haben, lieben

Peter geht ins Theater. – Petru umblă la teatru.

Peter mag ins Theater gehen. = Peter geht ins Theater gern. – Petru iubește a umbla la teatru = Petru umblă la teatru cu plăcere.

 

Aceste exemple sunt variații tipice ale semnificației verbelor modale. Schimbarea în sensul verbelor modale este foarte mare. Parțial valorile se suprapun. Contextul cuvântului este important pentru înțelegerea semnificației cuvântului. Mai detaliat toate variantele semnificațiilor verbelor modale vor fi discutate în secțiunea de gramatică a nivelului B2.

Formele și utilizarea verbelor modale în timpul prezent

Utilizarea verbilor modale este parțial diferită de folosirea verbilor simple (slabe).

 

Spre deosebire de verbe puternice, verbele modale în numărul singular al persoanei 1 și 3 nu au terminații personale.

 

Exemplu: Persoana a 1-a , singular

fragen (Vollverb): ich frage

können (Modalverb): ich kann

 

Exemplu: Persoana a 3-a , singular

fragen (Vollverb): er fragt

können (Modalverb): er kann

 

Toate persoanele de singular și de plural primesc terminația lor în timpul prezent. Verbele modale, înafară de sollen și möchte schimbă la singular rădăcina vocală.

 

Exemple: schimbarea vocalelor în rădăcina verbelor modale la singular

 

können: ich kann

wollen: ich will

müssen: ich muss

dürfen: ich darf

 

Ausnahmen:

sollen: ich soll

möchten: ich möchte (priviți tabelul 1).

Tabelul 1

Die Konjugation der Modalverbe im Präsens

können wollen dürfen müssen sollen mögen möchte
ich kann ich will ich darf ich muss ich soll ich mag ich möchte
du kannst du willst du darfst du musst du sollst du magst du möchtest
er kann er will er darf er muss er soll er mag er möchte
sie kann sie will sie darf sie muss sie soll sie mag sie möchte
es kann es will es darf es muss es soll es mag es möchte
wir können wir wollen wir dürfen wir müssen wir sollen wir mögen wir möchten
ihr könnt ihr wollt ihr dürft ihr müsst ihr sollt ihr mögt ihr möchtet
sie können sie wollen sie dürfen sie müssen sie sollen sie mögen sie möchten
Sie können Sie wollen Sie dürfen Sie müssen Sie sollen Sie mögen Sie möchten

Administrator
1243
Share

ads 1

Unsere Zertifizierungen

Wir bieten Ihnen Kurse auf höchstem Qualitätsstandard

Unsere Zertifizierungen - IFU Sprachschulung