Home - Studii limbii germane online - Învățați gramatica limbii germane online - Tema 25. Compus (finalizat) timpul trecut (Perfekt). Formarea unei perioade compuse (finalizate) a timpului trecut cu ajutorul verbelor auxiliare haben și sein

Tema 25. Compus (finalizat) timpul trecut (Perfekt). Formarea unei perioade compuse (finalizate) a timpului trecut cu ajutorul verbelor auxiliare haben și sein


Perfeсt (germ. Perfekt) este compus (finalizat) timpul trecut și, cum timpul compus,  este diferit de limba rusă prin două componente interdependente: verbul auxiliar haben sau sein în forma corespunzătoare în a doua poziție a propoziției declarative și verbul semantic sub forma paricipiului verbal 2 (Partizip II) la sfârșitul propoziției.

Rolul perfectului (Perfekt) este redus la exprimarea timpului trecut, iar finalizarea sau incompletența procesului, acțiunii, exprimat cu acest timp, nu joacă nici un rol semnificativ în alegerea sa, spre deosebire, de exemplu, de la timpul trecut al limbii engleze. Perfect (Perfect) este folosit în principiu în limba germană vorbită, ceea ce deosebește de Präteritum, care este folosit în narațiune.

Demonstrăm formarea timpului trecut în limba germană (Perfekt) și structura propoziției cu ajutorul verbului machen (de a face ceva). Verbul machen este transformat într-un participiu 2 (Partizip II) și trece de la a doua poziție în propoziție pe ultima. Pe poziția a doua iese  verbul  auxiliar haben într-o formă declinată coerentă cu subiectul, de exemplu: Ich mache die Hausaufgabe. – Ich habe die Hausafgabe gemacht.-Eu fac temele pentru acasă.- Eu am făcut temele de acasă.

Așa structură a propoziției rămâne întotdeauna neschimbată: verbul auxiliară haben sau sein  este în formă conjugată pe a doua poziție a propoziției și a cuvântul principal de participiu 2 a verbului de bază  la sfârșitul propoziției. Dacă folosim două participii 2, ambele fiind utilizate cu același verb auxiliar, atunci în propoziție se poate folosi doar un verb auxiliar, de exemplu:

Ich habe einen Text gelesen und ihn ohne Wörterbuch übersetzt. –  Eu am citit textul și, l-am tradus fără vocabular.

Ich bin auf den Spielplatz gegangen und viel gelaufen. – Eu am fost la locul de joacă și mult am alergat.   

  

Dacă utilizați două participii 2, care sunt utilizate cu diferite verbe auxiliare, Dvs. formați o propoziție în prefect după următorul model:

Ich bin gestern mit Emma in die Disco gegangen und wir haben viel getanzt. –Ieri am mers la discoteca cu Emma și am dansat foarte mult.

 

În mod logic apare întrebare: în care situații noi folosim auxeliarul haben, dar când sein?

Verbul auxeliar haben se folosește în următoarele situații:

 

  • La verbele care formează Perfekt cu ajutorul verbului haben, se atârnî toate verbele care conduc cazul acuzativ (verbe tranzitive): schreiben, singen, malen, bauen, machen, aufräumen u.a. Zum Beispiel: Ich habe ein E-Mail geschrieben. Leon hat ein neues Auto gekauft. – Eu am scris un e-mail. Leon a cumpărat o mașină nouă.
  • Toate verbele reflexive sich interessieren für (Akk), sich waschen, sich anziehen, sich kümmern și altele: De exemplu: Mein Opa hat sich immer mit kaltem Wasser gewaschen. Ich habe mich darum gar nicht gekümmert.- Bunicul meu întotdeauna se spăla cu apă rece. Eu deloc n-am avut grijă de aceasta.
  • Toate verbele cu prefixul be- înafara verbului begegnen: befragen, bekommen, begrüßen, bespielen, bewundern și altele. De exemplu: Ich habe gestern keine Post von dir bekomme.- Ieri nu am primit scrisoare de la tine.
  • Cu verbe care nu înseamnă  schimbarea locației / stare, de exemplu: Sie hat schon geschrieben.-Ea deja a scris.
  • Toate verbele denotă fenomene meteorologice: regnen, schneien, blitzen, donnern, hageln și altele: Es hat gestern stark geregnet.- Ieri ploua foarte tare.
  • Toate verbele modale: können, dürfen, sollen, müssen, mögen, wollen și verbul lassen, de exemplu: Ich habe das nicht gewollt. – Eu aceasta nu am vrut.
  • În general, cu verbe regulate (slabe), în care participiul 2 se formoază cu ajutorul prefixului ge- și terminația -t de exemplu: gemacht, gelacht, gemalt, getanzt și altele.

 

 Cu verbul auxiliar sein, compus (finalizat) timpul trecut (Perfekt) formează următoarele verbe:

 

  • toate verbele intranzitive, denotă mișcarea în spațiu dintr-un loc, de la obiect sau subiect într-un alt loc sau într-un alt obiect sau subiect, de exemplu: gehen, einsteigen, laufen, schwimmen, fahren, rennen, fallen, fliegen, kommen, reisen, aufstehen, wandern și altele. De exemplu: Um wieviel Uhr bist du nach Hause gekommen? Die Vase ist beinahe vom Tisch gefallen. – La ce oră ai venit acasă? Vaza aproape că a căzut de pe masă.
  • toate verbele intransitive care indică  schimbarea stării: einschlafen, erwachen, einschlafen,  gefrieren, tauen, sterben, zerfallen și altele. De exemplu: Ich bin um 9 Uhr eingeschlafen. – Eu am adormit la ora nouă.
  • Cu următoarele verbe: bleiben, sein, werden, gelingen, misslingen, geschehen și altele. De exemplu: Sophia ist gestern zu Hause geblieben. Er ist schon groß geworden. – Sofia ieri a rămas acasă. El deja a crescut.
Administrator
2879
Share
<