Home - Studii limbii germane online - Învățați gramatica limbii germane online - Tema 27. Trecut simplu, timpul imperfect (Präteritum (Imperfekt)). Trecut simplu, timpul imperfect a verbelor sein (war – a fi (a fost)) și haben – hatte (a avea (a avut))

Tema 27. Trecut simplu, timpul imperfect (Präteritum (Imperfekt)). Trecut simplu, timpul imperfect a verbelor sein (war – a fi (a fost)) și haben – hatte (a avea (a avut))


În limba germană, spre deosebire de limba rusă, există trei forme pentru exprimarea acțiunilor tensionate în timpul trecut: Präteritum (Imperfekt), Perfekt, Plusquamperfekt. În ceea ce privește educația, Imperfekt este o formă simplă, Perfekt și Plusquamperfekt sunt forme compuse, din două părți (verbul auxiliar haben/sein) și participiul 2 (Partizip II) la sfârșitul propoziției.

Preteritul (Präteritum) este folosit în poveste, narațiune sau în descrierea evenimentelor care au avut loc în trecut, când o acțiune efectuată în trecut nu este legată de momentul prezent. Prin urmare, Präteritum (Imperfekt) este numit timp trecut narativ. Präteritum este atât cea de-a doua formă principală a verbelor atât puternice, cât și slabe.

Verbele regulate în Imperfect alătură la baza verbului sufixul -(е)te, iar cele neregulate schimbă rădăcina vocală. În Dicționare se oferă tabelul cu trei forme principale de verbe neregulat conjugate. Finalizările personale în Präteritum sunt aceleași ce și în Präsens, cu excepția celor de la 1-a și a 3 a persoane singulare, în care lipsesc terminația.

Exemplu:

Im letzten Sommer machten wir Urlaub in Italien. –  Vara trecută am plecat în vacanță în Italia.

 

Mit dem Auto fuhr ich die Donau entlang von Wien bis Budapest. Die Fahrt war toll und ich hatte herrliches Wetter. – Cu mașina, am mersde-a lungul Dunării de la Viena până la Budapeșt. Călătoria a fost excelentă și vremea a fost frumoasă.

I. Trecutul simplu, timpul imperfect este folosit în limba germană pentru:

1. descrierea acțiunilor din trecut

Exemplu:

Am letzten Samstag besuchte ich meine Oma in Krems an der Donau. – Sâmbăta trecută am vizitat bunica mea în Krems pe Dunăre.

Mit dem Fahrrad fuhr er von Graz nach Villach. – El a mers de la Graz la Villach cu bicicleta.

2. Afișarea faptelor sau a stărilor în trecut

Exemplu:

Die Stimmung war hoch und wir machten ein tolles Picknick. – Starea de spirit era minunată și am avut un picnic minunat.

II. Starea de spirit era minunată și am avut un picnic minunat

1. Formarea unor verbe regulate (slabe) simple, timpul imperfect t (Präteritum) verbelor regulate.

Verbele regulate la Imperfekt sunt atașate la baza verbului prin sufixul -(е)te. Terminația infinitivului -en este separat și în locul lui este adăugat sufixul -(е)te și terminație personală. Prima persoană la singular (ich) și a treia persoană la singular (er, sie, es) nu au o terminație personală (vezi tabelul 1).

Tabelul 1

Formarea Präteritum pe exemplul verbului regulat (slab) machen

Persoana Rădăcina verbului Terminația în Präteritum Exemplu
ich mach- + te Ich machte gestern meine Hausaufgabe.
du mach- + test Du machtest alles viel schneller als ich.
er mach- + te Er machte seine Arbeit nicht fleißig.
sie mach- + te Sie machte ein tolles Geschenk.
es mach- + te Es machte nichts.
wir mach- + ten Wir machten eine lange Reise.
ihr mach- + tet Ihr machtet eine Überraschung für mich.
sie mach- + ten Sie machten eine wichtige Arbeit.
Sie mach- + ten Sie machten viel Wichtiges für uns.

 


2. Caracteristicile formării timpului simplu, imperfect (Präteritum) la verbele cu terminația rădăcinii în -t (arbeiten), -d (baden), -m (atmen) oder –n (rechnen):

Verbele regulate (slabe) și neregulate (puternice) cu terminația rădăcinii în -t (arbeiten), -d (baden), -m (atmen) oder –n (rechnen) (cu excepția verbelor, cu terminația rădăcinii în -ln sau -rn, de exemplu: nörgeln, klingeln, rudern, zittern) și a.m.d. a atașa la bază terminația -(е)te, pentru a evita problemele cu pronunția atunci când se formează preteria. În urmare, în formarea timpului trecut (Präteritum), între baza verbului și sufixului -te se pune -e (vezi Tabelul 2).

Tabelul 2

Formarea lui Präteritum pentru verbele cu terminația rădăcinii în –t, -d, -m oder -n

Persoana Rădăcina verbului Terminația în Präteritum Exemplu
ich arbeit- + ete Ich arbeitete viele Jahre als Helfer.
du atm- + etest Du atmetest schwer.
er bad- + ete Er badete im See gern.
sie rechn- + ete Sie rechnete im Unterricht alles richtig.
es zeichn- + ete Es zeichnete sich durch hohe Leistung aus.
wir wart- + eten Wir warteten eine Viertelstunde auf dich.
ihr bereit- + etet Ihr bereitetet nur einen Teil vor.
sie öffn- + eten Sie öffneten dem Wolf die Tür.
Sie leit- + eten Sie leiteten das Projekt ein Jahr lang.

 

3. Verbele neregulate (puternice) modifică vocala rădăcinii și formează Präteritum din a doua formă principală a verbuelor. În dicționare se oferă tabelul cu trei forme principale de verbe puternice (neregulate). Perspectivele personale în Präteritum sunt aceleași ca în Präsens, cu excepția persoanelor 1-a (ich) și a 3-a (er, sie, es) singular, unde terminațiile lipsesc (vedeți tabelul 3).

Tabelul 3

Formarea Präteritum pentru verbe neregulate (puternice) pe exemplul unui verb neregulat gehen

Persoana Rădăcina verbului Terminația în Präteritum Exemplu
ich ging Ich ging gestern mit Jonas ins Cafe.
du ging + st Du gingst ohne Lust ins Kino.
er ging Er ging ins Theater ohne seine Frau.
sie ging Sie ging jeden Tag zwei Kilometer zu Fuß.
es ging Se ging ihm gut.
wir ging + en Wir gingen ohne Eile in den Park.
ihr ging + t Ihr gingt mit Freude zum Markt.
sie ging + en Sie gingen heute zum Fußballspiel.
Sie ging + en Sie gingen gestern nicht zu Besuch. 

4. Verbele cu prefixe separate formează timpul trecut, ca în timpul prezent și separă prefixul de baza verbului, care se află la sfârșitul propoziției. De exemplu: aufmachen – machte auf, zumachen – machte zu, vorkommen – kam vor, beibringen – brachte bei m.d.

De exemplu:

Ich machte die Tür zu. Sie las den Text vor. Der Zug kam in Innsbruck um 17:05 an. Wir stiegen in den Bus ein. – Eu am închis ușa. Ea a citit textul în glas. Trenul a ajuns la Innsbruck la ora 17:05. Noi am urcat în autobus.  

5. Verbele sein/haben sunt neregulate (puternice), dar sunt folosite foarte des, deaceea Dvs. trebuie să învățați formele de declinare pe de rost. Verbele sein/haben conjugă, ca toate celelalte verbe în timpul trecut (vezi tabelele 4 și 5).

Tabelul 4

Formarea Präteritum de la verbul regulat haben (hatte)

Persoana Rădăcina verbului Terminația în Präteritum Exemplu
ich hatte Ich hatte gestern viel zu tun.
du hatte + st Du hattest vorgestern mich anzurufen.
er hatte Er hatte ein schickes Auto.
sie hatte Sie hatte ein Haus.
es hatte Es hatte keinen Sinn, weiter zu sprechen.
wir hatte + n Wir hatten viele Pläne.
ihr hatte + t Ihr hattet eine tolle Reise.
sie hatte + n Sie hatten mir das früher zu sagen.
Sie hatte + n Sie hatten Recht

Tabelul 5

Formarea Präteritum de la verbul regulat sein (war)

Person Verbstamm Präteritumendung Beispielsatz
ich war Ich war gestern in der Stadt.
du war + st Du warst sehr beschäftigt.
er war Er war vorgestern bei mir.
sie war Sie war gestern zu Hause.
es war Es war toll.
wir war + en Wir waren im Kino.
ihr war + t Ihr wart auf dem Lande.
sie war + en Sie waren glücklich.
Sie war + en Sie waren im Urlaub in Italien.

 

6. 1. Verbele modale: können, dürfen, müssen, sollen, wollen, mögen în trecutul simplu, timpul imperfect (Präteritum) primesc sufixul -te și adăug terminații personale, dar pierd umlaut (înafară de verbele sollen, wollen) (vezi tabelul 6).

Tabelul 6

Declinarea verbelor modale în Präteritum

Person wollen sollen können dürfen müssen mögen
ich wollte sollte konnte durfte musste mochte
du wolltest solltest konntest durftest musstest mochtest
er wollte sollte konnte durfte  musste mochte
sie wollte sollte konnte durfte musste mochte
es wollte sollte konnte durfte musste mochte
wir wollten sollte konnten durften mussten mochten
ihr wolltet solltet konntet durftet musstet mochtet
sie wollten sollten konnten durften mussten mochten
Sie wollten sollten konnten durften mussten mochten
Administrator
20121
Share

ads 1

Unsere Zertifizierungen

Wir bieten Ihnen Kurse auf höchstem Qualitätsstandard

Unsere Zertifizierungen - IFU Sprachschulung