Tema 7. Inversiune


Orice propoziție este formata, de regulă, din mai multe părți. Părțile propoziției sunt unități relativ independente în propoziție. Unitățile care sunt interconectate între ele sunt numite părți de propoziție. Puteți schimba locul acestor părți în propoziție relativ la alte unități fără a schimba sensul general. Singura excepție este predicatul exprimat de verb. Acesta ocupă a doua poziție în propoziția narativă, ce este clar definită de gramatica germană. Abilitatea de a schimba locurile părților de propoziție este o modalitate sigură de a clarifica dacă un cuvânt este sau nu parte al unei propoziții.

În propoziția narativă germană, predicatul (forma verbală) este cea mai importantă parte și ocupă întotdeauna al doilea loc. Orice parte de propoziție poate ocupa loc înainte de forma verbului conjugat sau după el. Această poziție se numește poziția preverbală (Vorfeld). Totul ce se întâmplă după verbul conjugatа – aceasta este forma postverbala. În propozitia postverbală membrii propoziției pot schimba locurile lor Să ilustrăm acest fenomen gramatic în exemplul următor:

Peter spielt in seiner Freizeit gern Fußball. – Peter joacă în timpul l,iber).

„Peterˮ – este Substantiv „Peterˮ stă în poziția postverbală și răspunde la întrebarea: Wer?, și este predicat. și răspunde la întrebarea ? „Cine și este subiect.

Să vedem care variante de a schimba propoziția există:

1) Сuvântul „spieltˮ (a juca) este verbul de conjugat, el rămâne mereu pe al doilea loc în propoziție.

2) Să încercăm a muta altele părți de propoziție pe primul loc: In seiner Freizeit spielt Peter gern Fußball. – În timpul liber Peter joacă cu plăcere fotbal. În acest caz fraza „În timpul liberˮ - mutat pe primul loc și accentează atenția noastră spre timp, când Peter iubește a juca fotbal. În așa mod „în timpul liberˮ este – definiție temporară.

3) Să mergem mai departe și să punem primul cuvântul „Fußballˮ: Fußball spielt Peter in seiner Freizeit gern. – Fotbal joacă Peter cu plăcere în timpul liber. Cine? sau ce? (subiect sau obiect) – cuvântul Fotbal (compliment în cazul dativ) pe prima poziție subliniază, ce anume iubește a face Peter în timpul liber. Fiind pe primul loc în propoziție el face această informație importantă în mesaj.

4) 4) Acum rearanjăm părțile de propoziție mai departe și punem „Cu plăcereˮ pe prima poziție: Gern spielt Peter in seiner Freizeit Fußball. – Cu plăcere joacă Peter în timpul liber fotbal. „Cu plăcereˮ răspunde la întrebarea cum? și prezintă determinativ modal.

Rearanjarea componentelor propoziției poate avea loc numai în partea postverbală a propoziției, de exemplu:

  • 1. Peter spielt Fußball in seiner Freizeit gern. – Peter joacă fotbal în timpul liber cu plăcere.
  • 2. Peter spielt gern Fußball in ihrer Freizeit. – Peter joacă cu plăcere fotbal în timpul liber.
  • 3. Peter spielt in seiner Freizeit Fußball gern. – Peter joacă în timpul liber fotbal cu plăcere.

Deci, am aflat, că Peter în timpul liber iubește sa joace fotbal și în afară de predicatul exprimat prin verbul „a jucaˮ în propoziție sunt altele părți independente de el, care pot liber să se mute în propoziție.

Poziția cuvintelor depinde de ceea, ce voi vreți să accentuați în propoziție: 1) Cine joacă fotbal 2) Ce face Peter în timpul liber? 3) Lui îi place a juca fotbal?

Administrator
1133
Share

ads 1

Unsere Zertifizierungen

Wir bieten Ihnen Kurse auf höchstem Qualitätsstandard

Unsere Zertifizierungen - IFU Sprachschulung